Tvorba korbáčov a veľkonočných vencov - Velka noc 2013 2

Podujatia na deň 21.2.2023

Naša fašiangová tancovačka

21.02.2023 - 21.02.2023
Pre našich klientov sme v posledný deň fašiangov 21. februára 2023 pred popolcovou stredou pripravili vlastnú fašiangovú tancovačku s vlastnými vyrobenými maskami. Klienti si spoločne zaspievali, niektorí si aj zatancovali a všetci boli spokojní s milého podujatia, ktoré zavŕšilo tohtoročné fašiangové obdobie v našom zariadení.